Avís legal, condicions de venda, ús i participació

La utilització d´aquest Lloc Web i la compra d´entrades, juntament amb la inscripció i participació en els esdeveniments que s´hi promocionen, es regeix per les següents Condicions:

Resum

Al marcar la casella de “Accepto les Condicions legals” i procedir amb la compra d´un producte o servei en aquest Lloc Web, declares que està d´acord amb tots els presents termes i condicions, que els has entès, i que els acceptes sense restriccions.

Una vegada comprada una entrada, no es canviarà ni retornarà el seu import, excepte en casos de cancel·lació de l´esdeveniment, per causes previstes en la legislació vigent o, en el cas d´edicions amb aforament limitat, si el pagament d´entrades arriba quan aquest s´hagi esgotat.

Les entrades no seran vàlides fins que s´hagi efectuat (i comprovat) el pagament corresponent. Posteriorment caldrà introduir les dades (inclòs el DNI) dels diferents jugadors, i el mateix dia, abans d´iniciar el joc, hauran de presentar-se les inscripcions degudament firmades.

Pot requerir-se la formalització d´una fiança o garantia per cobrir una possible no devolució, pèrdua, robatori o dany del material que s´entregarà al jugador. Amb la compra de les entrades, ens autoritzes a utilitzar aquest mateix mètode de pagament com a garantia pels jugadors que s´associïn a aquestes entrades.

Participant en el joc, declares conèixer i acceptar els riscos inherents a aquest tipus d´activitat i renuncies a interposar cap reclamació o denúncia per danys o perjudicis contra Z-infection per accidents fortuïts o derivats del teu propi comportament.

Z-infection podrá, desde el check-in y hasta la finalización del juego, monitorizar a los participantes para seguir su evolución en el juego, y compartir estos datos y su posición geográfica con los demás jugadores, estudiarlos y hacerlos públicos de manera genérica y/o anónima.

Procediment de compra

El procediment de compra es realitza de la següent forma:

Cessió de material

Para la participación en el juego, Z-infection puede ceder material a los jugadores. Éstos quedan obligados a su custodia, conservación y devolución a la finalización del juego, siendo directamente responsables de su deterioro y daños más allá del uso normal y adecuado al juego, así como de su pérdida o robo.

Pot requerir-se la formalització d´una fiança o garantia per cobrir una possible no devolució, pèrdua, robatori o dany del material que s´entregarà al jugador. Amb la compra de les entrades, ens autoritzes a utilitzar aquest mateix mètode de pagament com a garantia pels jugadors que s´associïn a aquestes entrades.

En caso que el jugador no devuelva el material en correcto estado, y la fianza (si la hubiese) no puede hacerse efectiva o no resultase suficiente para cubrir los gastos de reposición y/o reparación, Z-infection se reserva el derecho a denunciarlo por apropiación indebida y/o a facturarle los costes de restitución, y en caso de probado impago, comunicar los datos a ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos, lo que le puede imposibilitar la concesión de líneas de crédito y solicitudes de préstamos personales y/o al consumo, sin perjuicio de proceder por vía judicial.

Danys i accidents

El joc transcorrerà, majoritàriament, per la via pública, però també per espais privats habilitats a tal efecte. Tots ells poden estar poc il·luminats, haver-hi trànsit rodat, incloure boscos, zones verdes, horts, cases abandonades, espais tancats o poc habituals o de difícil accés, etc. Tots els espais expressament preparats per al joc ho hauran estat considerant mesures de seguretat adequades, però també balancejant els possibles riscs amb un elevat nivell de realisme de la ficció presentada. Això, juntament amb la poca il·luminació, l´adrenalina, la tensió del propi joc i la gent corrent, fan que sempre existeixi un determinat risc relativament elevat de caigudes, lesions o d´accidents.

Participant en el joc, declares conèixer i acceptar els riscos inherents a aquest tipus d´activitat i renuncies a interposar cap reclamació o denúncia per danys o perjudicis contra Z-infection per accidents fortuïts o derivats del teu propi comportament.

Recorda que tot és un joc, no corris riscos, ves en comte en tot moment, vigila i sobretot no corris en zones difícils, mullades, fosques, amb escales, accidentades, etc., i si veus qualsevol situació de risc, per a tu o per a altres, intenta minimitzar-la i comunica-ho a l´Organització. Encara que formi part de la proposta, si veus qualsevol possible risc que no desitgis assumir, comunica-ho i no l´assumeixis. Recorda que tot és una ficció i que segueixen vigents totes les lleis i normes. Segueixes essent l´únic responsable dels teus actes i n´hauràs de respondre com faries habitualment.

Z-infection no es fa responsable d´objectes perduts o danyats durant la participació en el joc.

Quejas, Denuncias y Problemas

En el caso que cualquier usuario, participante o tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen una utilización ilícita de cualquier contenido de este Sitio Web, inscripciones fraudulentas o tenga conocimiento de la infracción de cualquiera de las presentes Condiciones y/o de las reglas de juego de uno de los eventos, deberá comunicarlo de inmediato.

En caso de que tengas algún problema con el funcionamiento del Sitio Web, y, en especial, durante el proceso de compra, por favor, ponte en contacto con info@z-infection.com.

Si desitges exercir el teu dret a queixa, reclamació o denúncia, tenim a la teva disposició les fulles oficials a tal efecte. Estan publicades a la web o pots sol·licitar-nos-les per correu electrònic a info@z-infection.com

En todo momento velaremos por el correcto funcionamiento del Sitio Web, la veracidad de lo en él publicado y la seguridad informática relativa al Sitio Web y su registro de datos en la medida de lo posible. Sin embargo, no podemos responsabilizarnos de ataques, virus u otros elementos lesivos introducidos por terceros.

Devoluciones

Una vegada comprada una entrada, no es canviarà ni retornarà el seu import, excepte en casos de cancel·lació de l´esdeveniment, per causes previstes en la legislació vigent o, en el cas d´edicions amb aforament limitat, si el pagament d´entrades arriba quan aquest s´hagi esgotat.

La devolución, en caso de cancelación, podrá realizarse dentro del plazo de quince días desde la fecha de comunicación pública de la cancelación. Si la cancelación debiera realizarse una vez transcurrida más de la mitad del evento o por causa de fuerza mayor, no habrá devolución alguna.

La imposibilidad de asistir al evento, cometer un error al realizar la inscripción o las condiciones climatológicas, entre otras causas, no dan derecho a la devolución.

Tampoc donarà dret a devolució l´incompliment de les expectatives del consumidor que no sigui degut a una alteració substancial de l´esdeveniment que impedeixi la progressió del joc durant més de la meitat del temps previst, ni les substitucions d´actors o de proves y espectacles compresos en l´esdeveniment, així com l´actitud, comportament o incompliment de les normes per part d´altres participants, col·laboradors o tercers.

Privacidad

Para completar correctamente tu inscripción es necesaria la introducción de tus datos personales y el uso de una dirección de correo electrónico válida. Al proporcionar estos datos, consientes que podamos usarlos en los términos establecidos en estas Condiciones.

Podemos, además, recopilar información sobre tu IP y tus datos de navegación en este Sitio Web para evitar usos fraudulentos del servicio, motivos de seguridad, mejora de procesos y servicios e interactuar en el juego.

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d´accés i mecanismes criptogràfics, amb objecte d´evitar l´accés no autoritzat a les dades.

Z-infection podrá, desde el check-in y hasta la finalización del juego, monitorizar a los participantes para seguir su evolución en el juego, y compartir estos datos y su posición geográfica con los demás jugadores, estudiarlos y hacerlos públicos de manera genérica y/o anónima.

Política de Cookies

Una cookie es un petit fragment de text que els llocs web que visita envien al navegador i que permet que el lloc web recordi informació sobre la teva visita, com el teu idioma preferit i altres opcions, amb la finalitat de facilitar la teva pròxima visita i fer que el lloc et resulti més útil. Les cookies desenvolupen un paper molt important i contribueixen a tenir una millor experiència de navegació a l´usuari.

Aquest lloc web utilitza diverses cookies, pròpies y de tercers, per recordar les vostres preferències y acceptacions, augmentar la rellevància de la informació i anuncis que se us presenten, comptar el número de visites i el seu recorregut per la web, ajudar a registrar-vos i protegir les vostres dades, conèixer les vies d´accés al lloc web, etc.

A través de l´analítica web s´obté informació relativa al número d´usuaris que accedeixen a la web, el número de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l´operador que dóna el servei, l´idioma, el terminal que utilitza, la ciutat a la que està assignada la seva IP i d´altra informació similar. Tota aquesta informació possibilita un millor i més adequat servei per part d´aquest lloc web.

Polsant el botó "Entès" s´assumeix que acceptes l´ús de cookies.

Pots restringir, bloquejar o esborrar les cookies d´aquest lloc web o de qualsevol altre pàgina web utilitzant el teu navegador. A cada navegador l´operativa és diferent, la funció d´"Ajuda" et mostrarà com fer-ho.

Derechos de imagen y datos personales

La participación en el evento implica que nos cedes tus derechos de imagen respecto a cualquier fotografía, filmación o registro por cualesquiera de los medios presentes o futuros que puedan realizarse durante el desarrollo del evento y que pueden ser libremente utilizados para la promoción de otros eventos, a excepción de aquellos casos explícitamente prohibidos por ley, sin perjuicio que tú o su autor continúe ostentando sus derechos de propiedad.

Todos tus datos personales serán tratados de acuerdo con la legislación vigente en España y en la Unión Europea, y, en particular, con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, i el nou Reglament General Europeu de Protecció de Dades. Estos datos serán incorporados a uno o varios ficheros de carácter personal que se encuentran debidamente registrados ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad se limita a: gestionar la prestación de los servicios contratados, la mejora de los procesos internos, facilitar información comercial sobre éste u otros productos y servicios de interés y cumplir con las obligaciones que la Ley establezca.

Nos comprometemos a no destinar, aplicar o utilizar los datos a los que tengamos acceso con fin distinto al expresamente indicado, así como a no revelar, transferir, cederlos a terceros sin directa relación profesional con nosotros, excepto por mandato judicial/legal de las Autoridades.

No almacenaremos datos bancarios ni tarjetas de crédito que puedas utilizar en los pagos de nuestros productos y servicios, delegando su almacenamiento a entidades bancarias y pasarelas de pago autorizadas.

Es poden exercir els drets de LOPD i contactar per qualsevol assumpte relatiu a aquestes Condicions, el Lloc Web i/o els productes i serveis que en ell s´ofereixen a: info@z-infection.com

Empresa i propietat intel·lectual

“Z-INFECTION” és el nom comercial destinat a promocionar i organitzar els esdeveniments que es comercialitzen a través d´aquest Lloc Web, propietat de Marc Bayé Saltó, amb número de identificació fiscal 40.536.529-H i domicili en el C. Amical de Mauthausen número 6 de Llagostera - Girona - Espanya, titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de dits esdeveniments i responsable de la seva organització i execució, juntament amb altres entitats, segons cada esdeveniment.

El Lloc Web ha estat desenvolupat per Virtual Services Ltd., qui cedeix l´ús a "Z-INFECTION” sota els termes del seu propi contracte, ostentant-ne tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu codi font i desenvolupament, resultant exempta de qualsevol responsabilitat en l´organització dels esdeveniments i dels continguts publicats en el Lloc Web.

Legislación aplicable

Las presentes Condiciones se rigen por las leyes y resoluciones Catalanas y Españolas, y las que pudieran resultar de aplicación en el lugar dónde se realicen los eventos. Las Partes acuerdan someterse, a su elección, para la resolución de conflictos y con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales que resulten competentes.

En cas de discrepància entre versions d´aquest escrit, prevaldrà la que s´hagi enviat adjunta al correu electrònic de l´interessat. Entre versions idiomàtiques, prevaldrà la espanyola.

Versió per imprimir

Full oficial de queixa, reclamació o denúncia